دفتر خط خطی

 

 


درباره وبلاگ
 

همين صفحه

ايميل به نويسنده

لوگوي وبلاگ

 


همسايه ها
 بايگاني وبلاگ[Powered by Blogger]

 

 *
خداحافظی ساده

هر آدمي دوران کودکي، نوجواني، جواني و در نهايت دوران کهنسالي دارد. وبلاگ «دفتر خط خطي» هم ناپخته و خام مانند يک کودک شروع به کار کرد و از دانشگاه و دل مشغولي هايش گفت. کم کم نثر خاص خودش را پيدا کرد و به زباني عاميانه و درباره مسايل روز شروع به گفت و گو کرد و به چند مخاطب دايمي دست يافت. دوستان خوبي را هم در دنياي مجازي و همچنين دنياي واقعي پيدا کرد که يکي از مزاياي بسيار ارزشمند وبلاگ نويس ام بوده است. بعد از چندي اين خامي به پختگي رسيد (که من اين پختگي ديرهنگام را فقط در چند نوشته آخر خودم مي بينم).
بهر حال احساس کردم که ديگر توانايي نوشتن ندارم، نمي دانم کهنسال شده ام يا خسته از اين پديده نوظهور، اگرچه مي توانستم کج دار مريض ادامه بدهم، اما تصميم گرفتم بعد از مدت ها آپ ديت نکردن خداحافظي رسمي کنم تا ديگران (چند دوست باقيمانده) با خيال به روز شدگي وبلاگ به اين جا سر نزنند.

با همان بي سروصدايي که آمدم، تصميم گرفتم بروم و ديگر وبلاگ را به روز نکنم. خيلي دلم مي خواست مفصل درباره خداحافظي ام از دنياي وبلاگ نويسي بنويسم اما ترجيح دادم که مختصر و مفيد باشد. به ياد همه دوستانم هستم. هميشه در دنياي اينترنت خواهم بود و ايميل هايم را چک خواهم کرد و گاهي هم به وبلاگ دوستانم سر خواهم زد اما به سادگي آب روان مي گويم خدانگهدار وبلاگستان.
Sadjady  ||  01:27


Comments: Post a Comment